Nepbay Logo
  • My Order
  • My Orders
  • 0 Favorites

We Sell Everything!

तपाईंको कुनै पनि उत्पादनहरुले बजार पाएन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी तपाईंको गुणस्तरिय उत्पादनलाई नेपालका साथै बिश्वो बजारमा उचित स्थान दिलाईदिने छौ। 


हाम्रो सेवाहरु

  • तपाईंको उत्पादनहरुलाई उचित बजारको ब्यबस्ता गर्ने र बजारीकरणको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामाग्रीहरु बनाउन सहयोग उपलब्ध गराउने। साथै, तपाईंको उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने प्याकेजिङ र लेबलिङको कार्य गर्ने।  
  • डिजीटल र अन्लाइन प्रबिधिहरुको प्रयोग गर्न सिकाउने। तपाईंको ब्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने वेबसाईट, फेसबुक पेज, ईमेल र अन्य अनलाइन सेवाहरु बनाउन, चलाऊन र ब्यबस्थापन गर्न सिकाउने र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने।   
  • तपाईंको ब्यवसायको लागि मार्केटिङ र बिक्री योजनाहरु बनाउनुका साथै उक्त योजनाहरु लागु गराउनको लागि सहयोग गर्ने। 
  • नेप्बेको अन्य सेवाहरु प्रयोग गर्न निशुल्क प्रशिक्षण र परामर्श सेवा दिने।तपाईं उत्पादन गर्नुहोस्, हामी बेची दिन्छौ। 

बेच्न निकै गाह्रो छ, तर ब्यवसाय गर्ने हो भने नबेची सुखै छैन। कुनै पनि ब्यवसायको लागि बेच्ने भनेको सबै भन्दा महत्तोपूर्ण काम हो र हामी तपाईंलाई बेच्न सिकाउँछौ, तपाईंको सामन बेची दिन्छौ। 

तपाईं पनि आफ्नो उत्पादनहरु हामी सँग मिली बिक्री गर्न चाहानुहुन्छ भने यो लिन्क मा गएर फारम भर्नुहोला, हाम्रो परामर्शदातले सम्पर्क गर्नु हुनेछ र तपाईंलाई आवश्यक पर्ने जानकारी उपलब्ध गराउनुहुनेछ। 


सम्पूर्ण उद्धमी, ब्यबसायी र कृषक साथीहरुलाई आजनै सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौ।  परामर्शको लागि कुनै पनि सेवा शुल्क लाग्ने छैन।  


थप जानकारीको लागि:  +९७७-९८५१२३१००१ मा हामीलाई फोन गर्न सक्नु हुन्छ वा हामीलाई sell@nepbay.com मा ईमेल पनि गर्न सक्नु हुनेछ। 

NepBay: the appropriate online shopping site in Nepal:

When you do online shopping in Nepal through NepBay, you are guaranteed about the nature of the items you're purchasing. Whether it is Online shopping for shoes or electronics, together with our verified images, we guarantee to deliver just fresh, unique items with the bill, and at costs that will make you screech with bliss! In case you're still reluctant about online payment system in Nepal, you could decide on the Cash-on-Delivery strategy, and acquire no additional charges. Imagine that you enjoyed a couple of bed sheets, pants and clothes on NepBay; the value, shading, everything was to your preferring, and you purchased it in a split of seconds!